Znowu coś "popsułam"... ;)

Miały być extra long kolczyki, ale w międzyczasie coś popsułam - na szczęście jedynie długość.

Wiecie, nawiązanie do wczorajszych Mukade, do połowy kryształki. Więc zaczęłam dodawać tych kryształków coraz więcej, odgięłam złe ogniwko i skróciły mi się kolczyki o połowę. W końcu zostały same kryształki w tym pięknym rubinowym kolorze :) Bazą jest european 4in1, kryształki oponki 3mm. Nic nie poprawiam, najwyżej zrobię drugie :)
Podoba się Wam? Jeśli tak, dajcie <3 będę psuć coś częściej ;)


They were supposed to be extra long earrings, but in the meantime, I broke something - luckily only the length. You know,referring to yesterday's Mukade, half the crystals. So I started adding these crystals more and more, I broke the link and shortened my earrings by half. In the end there were the same crystals in this beautiful ruby color:) the base is European 4 In1, Crystals beads 3mm. I'm not fixing anything, I'm gonna do another one :)
Do you like it? If yes, give <3 I will spoil something more;)
Komentarze