Ogniste kolczyki Hot Red.

Postanowiłam dziś zrobić porządki w pracowni w moich półfabrykatach. Nie robiłam tego chyba od pół roku i zrobił się niezły harmider.
Jakież było moje zdziwienie, gdy odkryłam, że mam jeszcze czerwone chwosty! I to kilka kompletów. Dawno nie miałam ich na swoim warsztacie, zatem postanowiłam naprawić swój błąd. Oto ogniste czerwone chwościaste kolczyki :)

I decided today to clean up the studio in my semi-finished products. I haven't done this for about half a year and it's been a good bustle. What was my surprise when I discovered that I still had red tassels! And it's a few sets. I haven't had them in my workshop for a long time, so I decided to fix my mistake. Here are fiery red shaggy earrings :)


Komentarze